Entrepreneur’s Meeting Point, Concurs Estudiantil Estiu de 2015

Avui volem compartir l’experiència que l’equip de RUSC va viure a l’estiu de 2015 quan es va presentar el concurs “Entrepeneurs Meeting Point” a Barcelona, des de la plataforma “Archallenge”, que organitza concursos d’idees per estudiants.

Qualsevol diria que és abusiu dedicar els mesos de “descans” que trobem entre entregues a pensar i projectar arquitectura!

“Si ja ho fem tot el curs això! Gaudiu de les vacances i viatgeu! Estimeu! Relaxeu-vos!”

Doncs no! RUSC no para, i algunes persones del col·lectiu es van veure engrescades a donar una visió sobre allò que plantejava el concurs.

Però què plantejava realment el concurs? 

Desde hace más de una década la innovación en el campo empresarial ha evolucionado exponencialmente. Silicon Valley es el principal ecosistema mundial en este campo. Su potencial se mide en términos globales y la innovación de las empresas instaladas en él suponen un importante tractor de la I+D nacional y mundial. En Barcelona se comparten ciertos factores que permitieron la evolución del anterior ecosistema como pueden ser: el buen clima, que facilita el asentamiento de los trabajadores; la educiación empresarial, con grandes universidades dirigidas al empredimiento; el capital privado, dispuesto a invertir en nuevos modelos de negocio y finalmente la mentalidad innovadora que aunque en América es innata, en Barcelona cada vez se encuentra más presente potenciada claramente por la aparición de deversas Incubadoras de proyectos en la ciudad. En este marco y coincidiendo con la reurbanización de la plaza de las Glòries y la nueva estación intermodal de La Sagrera, que supone la extinción de la Estación de Francia, se propone un centro de encuentro entre incubadoras de proyectos empresariales en un emplazamiento que convive con la via muerta hacia la antigua estación de trenes.

El Meeting Point pretende ser un congreso permanente focalizado en hacer crecer los proyectos de cada incubadora forjando nuevas relaciones profesionales, inversiones, eventos y trabajos en común en la ciudad. El centro de arquitectura precisa de espacios a tal efeto como un auditorio, salas de eventos, espacios de coworking temporal, despachos de incubadoras, hall de acceso con exposiciones y todo ello precedido de un buen espacio público que se una al nuevo centro de la ciudad.”

– Entrepreneurs Meeting Point Challenge, 2015

Aquest és l’enunciat bàsic, les bases…

Sense traces, sense càlcul d’impacte, sense ànima… Com un pit sense cor, que diria Manel.

La pretensió que Silicon Valley és l’objectiu a assumir, és aquell reducte americà on els grans conglomerats empresarials determinen les regles del joc. És on ha triomfat l’èxit econòmic i especulatiu, on el consumisme ha calat tant fons que sembla l’única necessitat vital… consumir, esgotar, destruir… Una “Societat de l’Espectacle” que Guy Debord ja ens feia veure al 1967.

On queda l’espai per a la reflexió pròpia d’un concurs encarat a les estudiants d’arquitectura? Noves maneres d’entendre la ciutat, les traces, el teixit relacional! Plantejar-se l’afectació física i psicològica que desencadenarem. Sí, tenim les regles del joc, però…

Qui hi juga?

Davant d’aquestes bases tancades, amb un programa definit i sense cap motivació de reflexió sobre el lloc, la ciutat, la societat o les relacions reals que s’hi desenvolupen, l’equip de RUSC va decidir posar-ho en crisi per aprofundir en els conceptes de privacitat, espai públic, identitat, pertanyença… On comença i on acaba la nostra llibertat? “On acaba la de l’altra”, direu! No ho creiem. Una a l’altra s’ajunten i ajuden, lluitant per un únic desig, el pensament crític…

Un nou canvi es promou en la ciutat. Un nou centre, noves oportunitats, noves mirades, colors, idees… Tot el món arquitectònic se’n veu immers, i ja li agrada, sòl re-valoritzat amb icones informàtiques, obres d’alt nivell econòmic i d’un impacte no menor cap a la ciutat i la gent… en definitiva, una mateixa base, la des-estructuració cultural, el trencament social.

Un canvi a escala global no pot aturar-se en un moviment econòmic i social. Ho ha de tenir tot en compte… ha de ser una revolució cultural. A tots nivells.

Entenent la cultura com la vida, sembla que s’ha oblidat que l’art el crea cada persona, indiferentment de que digui la revista o el diari. La dinàmica que presenciem és d’obediència, de pintar sense sortir-se del marge, de fer el que s’espera de nosaltres. Que ens sembli que pensem, però hi ha qui pensa per nosaltres; programa, lloc, costos, client, superfície, límits, ideals…

Volem retrobar l’esperit crític dels concursos, les ganes de trobar els marges a les preguntes, trencar els esquemes que ens presenten, nous punts de vista per una mateixa, repetida, sempre buida, situació.

Retrobar la cultura de les persones per a les persones, per a la col·lectivitat. Un espai on pot passar tot i alhora pot no passar-hi res. Sense límits, sense jerarquia, només accions. Un lloc on no hi ha temps, sols imatges, vida congelada en el foli… Aplicable a totes i cadascuna de les propostes que s’han fet, es fan i es faran, a totes i cadascuna de les parcel·les que s’ha treballat, es treballa i es treballaran.

Una idea. Sense parets ni envans ni portes ni paviment, sense sostres! Un recorregut d’accions. És indiferent on es produeixi, l’important és que donem opcions. Que l’arquitectura, en aquest cas, no hi juga cap paper. Perquè el que calen són persones, en conjunt, compartint…

 … estimant

a RUSC, Entrepreneurs Meeting Point Challenge, 2015

_FINAL.jpg

*

Finalment… El concurs va quedar desert, ja que no es va rebre una quantitat mínima de propostes per tal de valorar el concurs com a “competitiu” i donar “valor” a la proposta guanyadora…

Curiós no?

Potser no anàvem tan errades…

*Agraïm a totes les persones col·laboradores en dibuixar siluetes per la làmina d’entrega.

Seguim treballant.