“Futurs i Arquitectures” és un cicle de debats que sorgeix de la necessitat d’un espai on debatre, discutir, reflexionar i créixer en col·lectiu a partir de fomentar el pensament crític i l’empoderament de les persones davant un marc social precari que no es preocupa de generar intercanvis d’opinió.

La universitat -també la societat- ha de recuperar la sobirania en el pensament crític. L’aprenentatge no hauria d’estar al servei d’un sistema basat en la competitivitat i el propi benefici, tot el contrari. Ha de servir per generar un progrés col·lectiu basat en el consens i la cooperació.

Així doncs, com veurem més endavant, l’acte sorgeix d’un joc gairebé jeràrquic propiciat per Rusc en el qual s’han definit uns paràmetres ideals per ser trencats en debat. Una estructura rígida de blocs temàtics amb referències docents que a mesura que avancin les jornades anirem fragmentant i difuminant entre les persones involucrades. A poc a poc transformarem la verticalitat en horitzontalitat. Sona un pèl difícil, oi? Però de ben segur que amb ganes ho aconseguirem! I, sobretot, amb implicació i lluita.

L’acte parteix de 4 grans blocs que sorgeixen de “Futurs i Arquitectures”:

– Futurs_Generacions
Quin paper juguem davant d’un futur incert? (sostenibilitat, densitat, tradició, ciutat…?)

– Futurs_Formacions
Com ha de ser la formació i l’aprenentatge el dia de demà? (model educatiu, jerarquia
educativa, especialització, massificació?…)

– Arquitectures_Societat
Què pensem dels models actuals dominants enfront maneres alternatives de funcionar? (grans firmes, imatge comercial, participació ciutadana…?)

– Arquitectures_Professió
Quin ha de ser el paper de l’arquitecta en relació a la resta de disciplines (pensant des de l’inici del procés projectual)? (arquitecta protagonista, dissolució dins d’altres matèries…)

Aquests blocs són els estructuradors de l’acte. Cada un constarà d’un espai físic (4 panells cada un encapçalats per la temàtica de cada bloc) a la sala i les assistents tindran tot un seguit de post-its a disposició on podran escriure les seves idees, reflexions, dubtes… sobre cada un dels blocs i enganxar-ho a la part corresponent. Es busca que les persones perdin la por a l’hora de participar activament, començant d’una manera més personal.

Un cop plens els espais del bloc, s’iniciara el debat. Ho podria fer una persona voluntària o aleatòria, evitant una jerarquització de l’acte en l’ús de paraula. La persona que inicia el bloc llegirà un o més post-its escollits aleatòriament i realitzarà un primer judici personal que donarà peu a iniciar el debat.

“És un espai on estem d’acord en que podem estar en desacord” – Coque Claret

I creiem que ho resumeix prou bé. Totes les sessions partiran d’aquesta premisa on no busquem solucions ni respostes, sinó fer-nos preguntes, moltes preguntes. Crear debat i, sobretot, conflicte! (que és on neix l’oportunitat d’aprendre)

Cada sessió comptarà amb la presència de persones convidades que ens aportaran la seva pròpia visió però que, a la vegada, ens faran posar en dubte i qüestionar les idees que vagin sorgint. No funcionaran a mode de referència, ja que podríem caure en jerarquia de paraula, sinó més aviat com a instigadores d’aquest conflicte.

Ja que, com diria Ovidi… no volem “Ni referents, ni preferents”.

Una oportunitat que demostra les ganes de posar sobre la taula conceptes importants per entendre que podem fer-ho i que podem fer-ho bé.

Seguim treballant!