PER QUÈ “NO”?

En aquests darrers anys, la conscienciació energètica i ecològica respecte el planeta ha arribat de manera massiva a tots els camps i a la mateixa població. S’ha produït, en principi, un primer pas per evitar el que tots sabem, que el ritme de vida de la societat actual suposa un desgast de recursos i un impacte ambiental insostenible.

2

La resposta en arquitectura és ben variada, tan com ho és la abundant quantitat de noms per definir-la: arquitectura bioclimàtica, arquitectura ecològica (ecoarquitectura), bioconstrucció (inclús autoconstrucció), arquitectura intel·ligent (domòtica); en fi, arquitectura sostenible. Aquest fet és a priori positiu, però és certament sorprenent que una part del professorat de l’escola la rebutgi i la critiqui de primeres. Això ens porta a pensar, per què “no”? Perquè és clar que tampoc podem seguir construintcom al segle XX oi? I és que aquest fet fa que la majoria d’estudiants ja descartin des d’un principi la possibilitat de projectar tenint en compte l’impacte en el medi ambient i la possibilitat d’aconseguir una arquitectura més positiva tan en la qualitat de l’espai interior com en la relació amb l’exterior i la pròpia experiència vital dels usuaris, l’important és el teu projecte.


4

    3

 

És cert que els arguments contraris són totalment comprensibles. En molts casos la “SOSTENIBILITAT” s’ha convertit en una indústria més, que focalitza esforços en qüestions moltes vegades contradictòries i per què no dir-ho, també d’aparença. L’oportunitat de semblar “verd” és pura imatge publicitària, però que únicament es basa en certificats d’altres empreses o organismes amb uns criteris concrets. En el moment en que passa a tenir més importància el tipus d’aparell que utilitzes per a la calefacció en comptes del tipus d’aïllament que estàs fent servir o que un edifici de gran altura pugui ser “ecològic”, perquè utilitza tecnologia punta en la gestió de l’edifici, però que en canvi t’és ben bé igual la exagerada quantitat de formigó i acer que en requereix la construcció és que quelcom falla. Es vulgaritza el concepte i es pren a la lleugera.

5

Però això no ho és tot. Arquitectura sostenible és construir amb sensibilitat, sent conscient del que fas i del que suposa, quelcom que tenim ben poc assolit els estudiants. Amb compte i respecte, tenir present la vida de les persones i el comportament de l’edifici, la seva forma i la seva tècnica. Plantejar-te la petja de l’arquitectura en el lloc durant el temps, i quant temps…

Té a veure amb l’arquitectura tradicional, d’on pots treure’n solucions efectives, pròpies de cada indret, però també té a veure amb les noves idees (i noves tècniques). Un edifici en equilibri, que produeix el mateix que consumeix, és un concepte innovador mai contemplat fins ara, possible altrament.

\ELCACHARROVolume_1_LAMU DREAMSProjectsTorres Fernando Garc

[The Red Pepper House (La Pimienta Roja) és un projecte de Urko Sanchez, SATT i Fernando Navadijos. Es tracta d’un hotel rural de luxe situat a Lamu, Kènia, el nom del qual té origen en l’espècie d’arbre local tan abundant. Situat en un clima tropical (calorós i humit), potencia el concepte de l’habitació exterior, amb una plataforma de morter de calç on s’hi desenvolupa un 70% del programa i una coberta vegetal, que protegeix de la radiació solar i afavoreix la ventilació, amb materials de la zona (fulles de palma i fusta de la pimienta roja) i seguint la tècnica tradicional (makuti). L’altre 30% correspon a nuclis privats de serveis i d’algunes habitacions, també de morter de calç i pedra. Pel disseny de projecte, un criteri essencial era la posició dels arbres ja preexistents, de manera que aquesta va ser una de les bases a l’hora de concebre la forma, combinant el dibuix de plànol amb el dibuix in situ sobre la parcel·la. Finalment, s’utilitza el sol com a font d’energia i sistemes biològics de gestió d’aigua i sanejament. El projecte ha rebut nombrosos premis i va estar exposat a la 14a Biennal d’Arquitectura “Collateral Events”].

Imatges extretes de www.urkosanchez.com