PRIMERA VISITA D’OBRES: ESCOLA BRESSOL LA REMUNTA (L’HOSPITALET)

El passat dimarts 11 de novembre els del taller d’en Jordi Badia vam anar a fer una visita d’obres de la seva escola bressol que s’està habilitant a l’Hospitalet. Un cop vam arribar-hi, en Jordi ens va fer una explicació de les traces significatives del projecte:

baas-arquitectura-la-remunta-9La intervenció parteix de la restauració d’unes antigues cavallerisses militars sense massa interès arquitectònic, però amb la peculiaritat d’estar dividides interiorment per murs transversals cada dos metres, interrompudes originàriament per un passadís central que separava els cavalls a banda i banda.

Es duen a terme dues operacions bàsiques: la primera, desplaçar el passadís cap a façana i afegir-hi el cos sortint de formigó, potenciant la relació en creu entrada/passadís. La segona, tallar els murs paral·lels esmentats fins a 2,20 m, de manera que a partir d’aquesta alçada esdevindran una successió de lamel·les o pantalles que difuminaran la llum zenital tot creant un espai d’una qualitat lumínica interessant.

baas-arquitectura-la-remunta-12En aquesta perspectiva s’entenen molt bé els dos conceptes explicats: per una banda, el passadís desplaçat a façana, espai col·lectiu principal, dinàmic i de relació entre els nens, accentuat pel recobriment amb fusta. Per l’altre, els murs buidats els primers 2,20 m, que difuminen la llum i donen ritme al cojunt. Aquestes pantalles seran potenciades amb la col·locació de llum artificial en la cara inferior, tal i com també mostra la imatge. Així doncs, és un edifici que es pot entendre per capes en el temps, de manera que el nou es barreja amb el vell, tot deixant que el mateix edifici expliqui la seva vida anterior deixant-ne l’empremta i juxtaposant la nova intervenció com una capa més.

Un cop entès com funciona el projecte, s’adjunten imatges de l’estat actual de les obres. Fins ara, s’ha construït el cos sortint de formigó i s’han tallat els murs paral·lels, a part de la col·locació de les escales i d’altres operacions com el drenatge, el pas de les intal·lacions o les guies sobre les quals es col·locarà el pladur.

DSC_0015
DSC_0016

Les cavallerisses en l’estat actual, amb el nou cos de formigó que constituirà l’entrada, i les finestres de mida original.

DSC_0020

DSC_0023  DSC_0034

Tres imatges més del procés de construcció. En la primera, s’aprecia el lluernari que s’aixeca més amunt que l’alçada de les aules i que inundarà l’espai amb llum difosa. En la segona, ja s’aprecia la nova col·locació del passadís/espai col·lectiu. La tercera no és altre cosa que el drenatge al costat d’un mur de contenció: la grava, i la capa drenant de color més rogenc.

DSC_0035

En aquesta útima imatge, es poden observar diferents elements. En primer lloc, la mida de les finestres tan baixa, que es trobaran al passadís de l’espai col·lectiu i que estan dimensionades per a l’alçada dels nens. En segon lloc, la col·locació de muntants o guies a les parets, sobre els quals anirà recolzat el pladur. També s’aprecia la relliga d’acer sobre la qual passaran les instal·lacions comunicant-se amb totes les aules horitzontalment. Per últim, les bigues d’acer que sostenen els murs tallats, a dintre de les quals es col·locarà la llum artificial per emfatitzar l’efecte de les pantalles paral·leles. Requereix una explicació la manera com es buida el mur: 1.Col·locació de les bigues d’acer a cada costat del mur a l’alçada de 2,20 m, i unides mitjançant ancoratges que travessen el mur. 2. es buida el mur per trams, i als trams buidats es solden làmines d’acer que uneixen les dues bigues per sota. Aquestes làmines es poden veure a la imatge, just sota les bigues. 3. S’acaba buidant els trams de mur que no s’havien tret, repetint la operació.

Per acabar, cal recordar que és dels primers cops que fem una visita d’obra, i estem al tercer any de la carrera. Fins a quin punt no s’hauria de potenciar aquest tipus de visites en assignatures tan implicades en aquest procés com per exemple Construcció. Aquí, hem pogut constatar un cop més que una imatge val més que mil paraules o, en aquest cas, que la realitat val més que mil detalls constructius dibuixats. Uns detalls en els quals s’acaba aprenent la col·locació de cada capa per pura repetició, any rere any, mentre que quan es veu en directe pot ser recordat immediatament per la simple lògica de veure-ho en directe. Realment, el concepte és molt senzill: veure-ho en directe. Des de Rusc, volem llençar aquesta disconformitat, però des del punt de vista positiu. Així doncs, seguirem divulgant petits aprenentatges com aquest sempre que ens sigui possible. Seguim endavant.

baas-arquitectura-la-remunta-132
baas-arquitectura-la-remunta-6