RUSC és un espai d’investigació, divulgació i crítica que forma part del col·lectiu Arquitectura de Contacte, com a eina de creixement i creació de contingut polític entorn les pràctiques de la nostra feina diària.

L’espai de RUSC neix com una resposta, dins l’Escola d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), una protesta davant la manca de coneixement crític, creació col·lectiva i diversitat. Davant una acadèmia estàtica, jeràrquica i opaca, RUSC buscava generar contingut constant d’interès divers. Fer recerca, escriure i compartir per estar constantment avançant. Sense límit participatiu, obert a tothom i amb la voluntat de generar sinèrgies entre alumnes, docents, professionals…

“Sense teoria revolucionària no hi ha pràctica revolucionària”

Fins al dia d’avui, dins un marc vital precari, entenem que són necessaris nous espais on desenvolupar-nos lluny dels valors de la competitivitat, l’individualisme i la jerarquia, sovint posats per damunt de l’autoaprenentatge i la col·laboració.

En la branca de l’arquitectura, específicament, ens trobem cada dia més desvinculades de la realitat social, reconeixent la disciplina com a eina de domini, segregació i extermini. Des de processos especulatius a la Barcelona actual, fins a plans urbanístics genocides com els de Palestina sembla que l’arquitectura sempre es posicioni en un pla permisiu i, fins i tot, executor de la injustícia i l’opressió.

La nostra responsabilitat com a dissenyadores i constructores es basa en establir les condicions que permetin visibilitzar les relacions que es desprenen del procés de producció i reproducció capitalista imperial. Degut a la necessitat de formalització de les obres arquitectòniques i la necessària interacció social que hi tenim (doncs hi vivim, ens hi relacionem, hi consumim, hi treballem, etc) aquesta disciplina és directament causa i conseqüència de les relacions productives (tècniques i socials) que el sistema capitalista imprimeix sobre la societat. Cal que ens responsabilitzem d’aquest pes i configurem una arquitectura de base justa, sostenible i col·lectiva.

És fruit d’aquesta necessitat el naixement d’un espai on l’autogestió, la cooperació i la cultura siguin les eines i, a la vegada, la fórmula de la nostra llibertat personal i col·lectiva. Només així ens podrem enriquir, expressar i descobrir des d’un punt de vista crític i positiu.

     APRENDRE i COMPRENDRE

/

QÜESTIONAR i COMPARTIR

/

  PROPOSAR i COMBATRE

RUSC, així com Arquitectura de Contacte, formen part del col·lectiu EIXAM, on comparteixen espai laboral i futur amb Memòria, Lluita i Resistència, Taller de Cultura i ESTOL – Pedagogies de l’Autonomia.